Skip directly to content

Vanaf 8 augustus kan je hier voorinschrijven voor de RakkerRun Lennik KasteelTrail

Op deze pagina kan je inschrijven vanaf 8 augustus 2019 tot 8 oktober 2019 voor de RakkerRun KasteelTrail Lennik. 

Daginschrijvingen zijn enkel mogelijk op het secretariaat  (grote tent vóór kasteel) vanaf 13u op zondag 13 oktober. 

Om de daginschrijvingen nog vlotter te laten verlopen, kan hier vanaf 8 oktober het inschrijvingsformulier gedownload worden zodat je het thuis reeds kan invullen.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden

Wie zich reeds ingeschreven heeft, vergeet niet tijdig te betalen zodat je voorinschrijving definitief wordt en je borstnummer gereserveerd kan worden.

Gelieve enkel cijfers en geen andere tekens te gebruiken (0xxx xx xx xx)
Met uw donatie steunt u het Agentschap Natuur & Bos voor het behoud van natuurgebieden!